E-mail: info@gibox.sk Tel.: +421 905 214 479

VLOŽIŤ PONUKU

Máte nadbytočné kovové palety a neviete čo s nimi?
Za inzertný poplatok 20,-€ Vám poskytneme priestok na našej webovej stránke.

Prosíme Vás, aby ste všetky údaje vo vašom vlastnom záujme vyplnili správne.

Do 24 hodín po obdržaní Vašich údajov, Vás budeme kontaktovať o ďalšom postupe.

Meno a priezvisko

Email

Názov produktu

Popis produktu

IČO

DIČ

Tel. číslo

Názov spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Nahrať obrázky