OPRAVA KOVOVÝCH PALIET

Vykonávame opravy kovových paliet, ktoré sú začlenené do troch stupňov podľa rozsahu poškodenia.

Oprava zahrňuje nasledovné úkony:

  • klampiarske zásahy
  • oprava pletiva
  • výmena drevených dosiek
  • nový náter
  • manipulácia

Poškodenie 1. stupňa


( pred opravou )

*Pri poškodení 1. stupňa je nový náter iba na požiadanie.


( po oprave )


Poškodenie 2. stupňa


( pred opravou )


( po oprave )


Poškodenie 3. stupňa


( pred a po oprave )


V rámci našej ponuky Vám môžeme doporučiť tzv. Paušálnu cenu za opravu kovových paliet.
To znamená, že 1. a 2.stupeň je možné zlúčiť do paušálneho poplatku. Cena je výhodná pre firmy s väčším počtom kovových paliet na opravu. 
Tretí stupeň nie je možné včleniť do paušálnej sumy, nakoľko tieto opravy sú nákladovo vyššie.
Firma si kovové palety roztriedi do stupňov a označí, (pokiaľ nie je dohodnutý paušál), alebo touto úlohou poverí našu firmu. Táto po roztriedení zašle počet kusov v jednotlivých stupňoch i predbežnú cenu. Pokiaľ firma nesúhlasí, môže si toto zaradenie prekontrolovať, alebo určiť, ktoré opravy sa na kovových paletách majú vykonať. 
Cena na prvý stupeň je jednotná. Predbežné objednávky prijímame i e-mailom, kde nám môžete zaslať dig.fotky poškodených kovových paliet a na ich základe Vám môžeme predbežne spraviť cenový list. 
Prepravu kovových paliet si firmy zabezpečujú samé. 
Cenník môže byť v priebehu roka upravovaný, podľa meniacich sa hodnôt cien ocele, plechov, farieb, ako i výške kurzov cudzích mien.